ul. Słoneczny Sad 4m, 72-002 Dołuje k.Szczecina Zobacz nasz kanał

prasa krawędziowa

Zwana również krawędziarką, maszyna służąca do gięcia prostych ( np. ceowniki, zetowniki itd.) jak i skomplikowanych elementów (np. pudełka, szafy, obudowy, meble metalowe itp.). Praca takiego urządzenia polega na gięciu blachy poprzez zejście stempla o odpowiednim kształcie na żądaną głębokość w matrycę również o odpowiednim rowku. Poprzez taką czynność uzyskujemy żądany kąt gięcia, a co z tym się wiążę zadany kształt wygiętego elementu.

KATALOG PAX 2023